Ostukorv - 0,00 €

Ostukorvis pole tooteid.

Woolish vastutab toote nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest, mis olid tootel selle üleandmise ajal. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Woolish`i kulul.

 

Kaebus tuleb saata kirjalikult või e-postiga aadressile woolish@woolish.ee viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme päeva jooksul alates kauba puuduse avastamisest.

 

Kaebusesse tuleb märkida:

 

1. Enda nimi ja kontaktandmed.

2. Kaebuse esitamise kuupäev.

3. Toote puudus.

4. Woolish`ile esitatav nõue.

5. Lisada tuleb ka ostu sooritamist tõendav tellimuse nr.

Woolish on vastavalt tarbijakaitseseadusele kohustatud vastatama kirjalikult 15 päeva jooksul.

Woolish tasub Sinu arvelduskontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) tagastatud toote maksumuse ja transpordikulud (nii esialgse kui ka tagasisaatmise kulud) 7-14 tööpäeva jooksul alates kauba tagasi saamise päevast.

 

NB! Woolish ei vastuta tootel lasuvate puuduste eest, mis on tekkinud kliendist tulenevatel põhjustel, st toote mittesihipärase kasutamise tõttu. Juhul kui ekspertiisi käigus selgub, et toote puudused tulenevad eelpool nimetatud põhjustel, ei tagastata toote maksumust ega transpordikulusid.